Jak na první vystavení faktury?

Fakturace hraje klíčovou roli v každém podnikání, a pro živnostníky to platí dvojnásob. Správné vystavení faktury je nezbytné nejen pro účetní účely, ale také pro udržení profesionálního vztahu s klienty. V tomto textu se dozvíte, jaké údaje by měla faktura obsahovat, jak se liší různé typy faktur a jaké kroky podniknout v případě potřeby stornování faktury nebo vystavení dobropisu. Získáte tak pevný základ pro efektivní a bezproblémovou fakturaci ve vašem podnikání.

Co musí obsahovat faktura

Faktura, jako oficiální obchodní dokument, musí obsahovat všechny základní údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci transakce, prodávajícího i kupujícího. Kromě základních informací o obou stranách obchodu, jako jsou jméno, adresa a identifikační číslo, je třeba uvést i podrobnosti o prodávaném zboží nebo poskytovaných službách, jejich množství a celkovou cenu. Datum vystavení faktury a termín splatnosti jsou klíčové pro určení, kdy je třeba platbu uskutečnit. V případě, že prodávající není plátcem DPH, je vhodné to na faktuře jasně uvést. Tímto způsobem faktura slouží nejen jako důkaz o prodeji, ale také jako důležitý dokument pro účetní a daňové účely, a pomáhá udržet transparentnost a pořádek v obchodních transakcích.

Druhy faktur

Zálohová faktura

 • Používá se, když prodávající potřebuje od kupujícího získat část peněz předem, například na pokrytí některých nákladů spojených s realizací zakázky.

Proforma faktura

 • Funguje podobně jako zálohová faktura, ale vyzývá k úhradě celé částky předem.

Vyúčtovací faktura

 • Slouží k vyrovnání předchozích zálohových faktur nebo proforma faktur po dokončení zakázky.

Řádná faktura

 • Standardní typ faktury vystavovaný po dokončení zakázky nebo předání zboží.

Jak vystavit fakturu pomocí účetního programu Money S3

Vystavení faktury pomocí účetního programu Money S3 může výrazně zjednodušit a zrychlit celý proces. Níže naleznete krok za krokem návod, jak na to:

1. Otevřete programu a vyberte sekci

 • Spusťte program Money S3 na vašem počítači.
 • V hlavním menu vyberte sekci „Fakturace“ nebo „Prodej“, v závislosti na verzi a nastavení programu.

2. Vytvořte nové faktury

 • Klikněte na tlačítko „Nový doklad“ nebo „Vytvořit fakturu“.
 • Vyberte typ faktury, který chcete vystavit (např. řádná faktura, zálohová faktura).

3. Vyplňte údaje o prodávajícím

 • Zadejte všechny potřebné údaje o vaší firmě nebo o vás jako o živnostníkovi.
 • To zahrnuje jméno, adresu, IČO, DIČ (pokud jste plátci DPH) a další kontaktní údaje.

4. Vyplňte údaje o kupujícím

 • Vyberte kupujícího ze seznamu vašich zákazníků nebo zadejte jeho údaje manuálně.
 • Zahrňte jméno, adresu, IČO a případně další potřebné informace.

5. Vložte položku faktury

 • Přidejte jednotlivé položky, které fakturujete, včetně popisu, množství a ceny za jednotku.
 • Program automaticky vypočítá celkovou cenu a DPH.

6. Nastavte platební podmínky

 • Zadejte datum vystavení faktury a datum splatnosti.
 • Vyberte způsob platby (převod, hotovost, kartou, atd.).

7. Doplňte poznámky a dodatečné údaje

 • Do faktury můžete přidat poznámky pro kupujícího nebo dodatečné informace týkající se transakce.

8. Zkontrolujte a uložte fakturu

 • Překontrolujte všechny údaje na faktuře, abyste se ujistili, že jsou správné a úplné.
 • Fakturu uložte a vytiskněte nebo ji odešlete elektronicky.

9. Odešlete fakturu kupujícímu

 • Fakturu zašlete kupujícímu buď poštou, e-mailem nebo jiným preferovaným způsobem.

10. Sledujte platbu

 • V programu Money S3 můžete sledovat stav platby a v případě potřeby vystavit upomínku nebo potvrdit přijetí platby.

Tímto způsobem můžete efektivně a přehledně vystavit fakturu pomocí účetního programu Money S3, což vám ušetří čas a minimalizuje možnost chyb.

Mohlo by vás zajímat