Co je to živnost a jak ji založit?

„Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.” Tuto definici najdete zakotvenou v Zákoně o živnostenském podnikání.  

Živnostníkem může být každý, kdo splní následující podmínky:

 • dosáhl věku 18 let,
 • je trestně bezúhonný,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • má kvalifikační požadavky dle druhu podnikání.

Druhy živnosti

Živnosti se dělí na ohlašovací a koncesované. K založení koncesované živnosti potřebujete speciální povolení. Úřady tímto regulují počet osob, které provozují stejnou činnost. Většinou se jedná obory, které podnikají například s alkoholem, potravinami, výbušninami nebo silniční dopravou. 

Ohlašovací živnost se dále dělí na volnou, řemeslnou a vázanou. Volná živnost je vhodná pro více než 80 oborů. Patří sem například poskytování služeb pro zemědělství, poskytování ubytovacích zařízení, sklenářské práce, poskytování technických služeb a mnohé další. Založení volné živnosti je docela jednoduché, protože potřebujete splnit pouze všeobecné podmínky. 

Pro založení živnosti řemeslné potřebujete navíc doložit způsobilost k odbornému vykonávání činnosti. Spadají zde například řezníci, kominíci, kosmetické služba nebo hostinská služba. 

K vázané živnosti je také potřeba doložit odbornou způsobilost a splnit další podmínky dle oboru podnikání. Příkladem jsou geologické práce, vedení účetnictví, projektová činnost nebo realitní zprostředkování.

Jak se liší živnost hlavní a vedlejší?

Při podnikání na živnost hlavní pracujete na plný úvazek. Oproti tomu podnikat na vedlejší činnost můžete k jinému pracovnímu úvazku, při studiu nebo na mateřské rodičovské. Hlavním rozdílem je povinnost a výše platby minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění. 

Výše minimálních záloh na sociální pojištění

 • 2841 Kč při hlavní činnosti
 • 1137 Kč při vedlejší činnosti

Výše minimálních záloh na zdravotní pojištění

 • 2627 Kč při hlavní činnosti
 • při vedlejší činnosti se neplatí

Jak na založení živnosti?

Získání živnostenského listu

Jakmile si vyberete druh živnosti, vydáte se na živnostenský úřad. Registrace živnosti není vázaná na místo bydliště, a proto se můžete vydat do nejbližšího úřadu. Na živnostenském úřadě budete potřebovat:

 • doklad totožnosti, 
 • 1000 Kč jako poplatek za založení živnosti,
 • doklad prokazující vaši odbornost v případě, že budete zakládat řemeslnou nebo vázanou živnost.

Na živnostenském úřadě vyplníte registrační formulář. Pokud máte datovou schránku, můžete ho vyplnit i online. Stejně také poplatek lze zaplatit více způsoby. Osobně na Czech POINTu, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

Ohlášení na zdravotní pojišťovně a sociálním zabezpečení

Vaší povinností je také nahlášení na zdravotní pojišťovně a sociálním zabezpečení, kam budete odesílat povinné minimální zálohy. Na těchto úřadech se můžete ujistit, jaké výše to budou a do kdy musí být peníze připsány na účtu. Na začátku nového roku se nezapomeňte o aktuálních částkách informovat.

Registrace na finančním úřadu

Přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně jste povinni podat do 15.dne ode dne, ve kterém jste začali vykonávat činnost. 

Přerušení a zrušení živnosti

Přerušit nebo zrušit živnost můžete v případě, že pracujete na hlavní i vedlejší činnost. Změnu živnosti můžete udělat online nebo se dostavit na příslušné úřady, kde přerušení nebo zrušení živnosti nahlásíte. Pokud se nahlásíte na živnostenském úřadě, který za vás přeruší živnost na všech ostatních institucích a vy tak nemusíte nic řešit. 

Pokud to budete řešit online, změny nezapomeňte nahlásit také na sociálním a zdravotním, a to nejpozději do 8 dnů od přerušení. Pokud tak neučiníte, můžete očekávat pokutu, a to až ve výši 10000 Kč.  Na finančním úřadu potom do 15 dnů. 

V případě, že budete chtít živnost opět obnovit, stačí vyplnit tzv. změnový list. 

Mohlo by vás zajímat